Nitschke Consult

Vi tilbyr tjenester innen regnskapsføring for en rekke selskaper av ulik størrelse i ulike bransjer.

Vi er et autorisert regnskapsbyrå med åtte ansatte som holder til på Lysaker. Vi deler kontorlokaler med Nitschke AS og Nitschke Advokater AS.  Velger du oss som din regnskapsfører har vi derfor god tilgang til kunnskap, juridisk bistand og faglig informasjon.

Nitschke Consult tilbyr tjenester innen regnskapsføring for selskaper av ulik størrelse og forskjellige bransjer. Hovedproduktet vårt er regnskap fra «A til Å». Med løsningene i dagens skybaserte systemer ser vi stadig oftere at kundene ønsker å ta del i oppgavene selv, og det er vi positive til.

Regnskapsbransjen har hatt en vesentlig digital utvikling de senere årene, og vi ser at stadig flere av de klassiske tjenestene innen bokføring og rapportering blir automatiserte. Dette gir mange muligheter. Blant annet vil regnskapet være ajour løpende, og man kan automatisere rutiner som vil bedre effektiviteten og redusere tidsforbruket som vil komme kunden til gode.

Vår hovedsamarbeidspartner er PowerOffice GO.  Dette er regnskapssystemet som vi benytter på de fleste av kundene våre. Dette er et fleksibelt skybasert system som gir gode samhandlingsmuligheter med våre kunder.

Vi har også erfaring i flere ulike systemer og kan tilpasse oss ved behov.