Priser

Utgiftene til bokføring og regnskap er i ferd med å gå fra et typisk timebasert honorar til systemkostnad.

I prisoversikten nedenfor er det oppgitt timepriser og fastprisavtaler. I tillegg kommer en systemkostnad, se nederst vedrørende vårt system som heter PowerOffice GO.

Timepris

I utgangspunktet opererer vi med timepriser etter følgende satser eksklusive mva:

Bokføring

Bokføring og generell regnskapsførsel

kr 780-1 175

Årsoppgjør

Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding

kr 1 780

  Bistand

  Annen bistand som ikke er regnskapsrelatert

  kr 1 780

   Fastpris

   Fastpris kan avtales nærmere basert på den enkelte kundes størrelse, omfang og kompleksitet, men som utgangspunkt gjelder følgende minstepriser pr år:

   Årsoppgjør

   Skattemelding og årsregnskap.

   kr 7 500

   • (ikke inkludert bokføring)

   Bokføring

   Bokføring årlig 

   kr 7 500

   •  (ikke inkludert mva og lønn)

   Bokføring

   Bokføring terminvis
    

   kr 15 000

   • (inkludert mva, uten lønn)

   Bokføring

   Bokføring terminvis 

   kr 20 000

   • (inkludert mva og lønn)

   Alle priser er eks. mva.

   Rene lønnsoppdrag:

   Rene lønnsoppdrag prises i utgangspunktet pr produserte lønnslipp etter nærmere avtale med kunde.

   Etablering og oppstartskostnader:

   Etablering og oppstartskostnader tilknyttet opprettelse av kundeforhold er inkludert i prisene og vil ikke bli fakturert særskilt.

   PowerOffice GO:

   Volumbasert prisoppsett med en fast lav månedskostnad. Det avtales ved tidspunkt for oppdragsinngåelse hvem som skal være fakturamottaker. Vi anbefaler at kunden står som abonnement. Klikk på (https://poweroffice.no/priser/)  for komplett prisoversikt.