Fakturering

Man er ikke i mål før pengene er på bok.

Fakturering

Vi ønsker at kunden i utgangspunktet fakturer selv. I dag er dette enkelt og lett tilgjengelig med et skybasert regnskapssystem. Ved utarbeidelse av fakturaen vil den samtidig bokføres. Helintegrert bankløsning vil sørge for at innbetalingen automatisk registreres mot faktura.  Fordelen med dette er at en raskt kan sende faktura, få oversikt over ubetalte fakturaer og eventuell utsendelse av betalingspåminnelse skjer ved enkle tastetrykk.

Vi kan naturligvis også bistå med hele denne rutinen hvis du som kunde ønsker det.