Bokføring

Regnskapsfaget er i stadig utvikling og den tradisjonelle bokføringen slik vi kjenner den i dag med «debet og kredit» og manuelle papirbilag er på vei ut. I dag bruker vi skybaserte økonomisystemer.

Bokføring

  • Bilagsimport med automatisert registrering og bokføring
  • Helintegrert bankløsning og avstemming
  • Sanntidsinformasjon og tilgang til regnskapet via digitale plattformer
  • Forenklede og gode rapporter
  • Gode muligheter for integrasjon av tredjepartssystem

Avtalt samspill med kunden – hvem gjør hva?

De nye systemene gjør det mulig å avtale et annet samspill med kunden med tanke på de oppgaver som skal utføres, herunder lønn, fakturering, datafangst enn tradisjonell arbeidsfordeling med kunden.