Lønn

Lønn er et omfattende fagfelt med stadige endringer i regelverket.

Lønnskjøring og -rapportering kan være delvis komplisert på grunn av detaljrike regler fra offentlige myndigheter, og krav til systemkompetanse. En annen faktor å huske på er at feil på dette området, eller manglende rapportering på forfall, vil ha den konsekvens at det medfører et gebyr (tvangsmulkt). Det er viktig at du som kunde vurderer din kompetanse knyttet til dette før du bestemmer deg for om du ønsker å gjennomføre dette selv, eller ønsker at vi skal bistå deg.

Nitschke Consult benytter i dag lønnsmodul i PowerOffice GO for de enkle lønnsoppdragene, og denne modulen er integrert i regnskapssystemet. For de mer avanserte lønnsoppdragene (mange ansatte, ulike lønnsvariabler mv.) benytter vi Huldt & Lillevik lønnssystem.