GRFS

GRFS (God Regnskapsførerskikk)

Nitschke Consult er et autorisert regnskapsførerselskap, og er medlem av Regnskap Norge og Den norske Revisorforening.

Å benytte en autorisert regnskapsfører skal være et kvalitetsstempel, og innebærer at vi håndterer alle lovkravene knyttet til bokføring og rapportering i henhold til oppdragsavtalen med våre kunder. En del av vårt arbeid vil være usynlig for deg som kunde, men like fullt noe som skal gjennomføres. Å benytte en autorisert regnskapsfører koster deg noen kroner, men du kan også sove godt om natten.

Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Et autorisert regnskapsførerselskap har plikt til å ha rutiner som sikrer at regnskapsføringen for oppdragsgiverne skjer på en betryggende måte i samsvar med de krav som stilles etter regnskapsførerloven, herunder god regnskapsføringsskikk. Videre er det underlagt kvalitetskontroll fra en bransjeorganisasjon eller Finanstilsynet.  

En del av vårt lovpålagte arbeid er ikke bare arbeid direkte for kunden med selve bokføringen, men det vi kaller «usynlig arbeid». Blant annet er det krav om å gjennomføre en intern kvalitetskontroll pr kunde årlig, samt vurdere hver enkelt kunde opp imot hvitvaskingsbestemmelsene, etablering av oppdragsavtale osv. Dette må gjøres for alle kunder uansett størrelse og kompleksitet.

Videre foreligger også en del krav til selve regnskapet og dokumentasjon, herunder avstemming av alle balanseposter, oppbevaring og utarbeidelse av lovpålagte rapporter, prinsipper for vurdering og mye mer. Slikt arbeid er ikke alltid synlig for kunden, fordi kunden ofte kun ser på sluttproduktet, men disse oppgavene må like fullt gjennomføres.