Nyheter

Korona informasjon

Korona-utbruddet gir oss driftsmessige og organisatoriske utfordringer.

Vi unngår fysiske møtepunkt
Vi har innført hjemmekontor for ansatte i Nitschke AS og Nitschke Consult AS så langt det lar seg gjøre. Vi vil ha tilgjengelig personell til å svare på spørsmål og levere våre tjenester så nært opp til normalen som mulig.

Ingen av våre ansatte er, så vidt vi vet, smittet pr i dag, men vi ønsker å ta hensyn til både ansatte og personer som er i risikogrupper. Dette betyr at våre ansatte ikke vil være i direkte kontakt med kunder og øvrige forbindelser den nærmeste tiden så langt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer til at møter avholdes digitalt.

Vi er tilgjengelige
Vårt primære kontaktpunkt vil være mail fremover. Vi vil iverksette rutiner ved sykdom slik at mail vil bli videresendt til mailbokser som betjenes av flere medarbeidere.


Vi sjekker også jevnlig vår administrative mailboks firmapost@nitschke.no.
Vi har egne IT folk som skal sørge for normal drift.

Vi leverer som normalt
Så langt det lar seg gjøre leverer vi våre tjenester som normalt, men ber om forståelse for at vi i en periode må gjøre prioriteringer i forhold til hvilke oppgaver som haster mest.

Tiden fremover blir utfordrende, men vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde ”business as usual” uten personkontakt og fysiske møter.

Vårt mål i denne utfordrende perioden er å være tilgjengelige, ha god dialog og være løsningsorienterte.

Avslutningsvis vil vi oppfordre alle til å følge myndighetenes råd for å redusere og forebygge smitte.

Lysaker 16.mars 2020


Med vennlig hilsen
NITSCHKE CONSULT AS


Johannes Asland
Daglig leder